อนุทิน 52159 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

หมกมุ่นอยู่กับ stats มาเป็นวันที่ห้า ได้ trick ที่หนังสือไม่ได้เขียนไว้ โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนใหญ่จะเลือกเครื่องมือผิด เพราะไม่เข้าใจข้อมูลที่เรามีหรือข้อมูลที่เราเก็บจากแบบสอบถาม หรือปัญหาจากการออกแบบสอบถาม (สำคัญมาก)

หรือเห็นเป็นตัวเลขก็ไม่ชอบ ถ้าทำความเข้าใจดีๆ จริงๆแล้วตัวเลขก็คือตัวเลข หรือที่เรียกันว่า "convention" - ข้อปฏิบัตที่ถือกันมา

แต่สิ่งที่สำคัญกว่าของสถิติคือ "procedure" หรือรายละเอียดของการเรียงลำดับก่อนหลังโดยเฉพาะเรื่องของ "logical procedure" ถ้าให้เปรียบ ก็เหมือนการทำกับข้าว ทำขนม ต้องมีขั้นตอนก่อนหลัง สถิติก็เช่นกัน

เขียน 20 Nov 2009 @ 06:20 ()


ความเห็น (0)