อนุทิน 52128 - "เที่ยวครั้งนี้... ...ทำดีเพื่อน้อง"

  ติดต่อ

"จุดประทีปดวงใดก็ไม่เหมือน

สงเคราะห์เพื่อนผู้ขาด...วาสนา

ชีวิตน้อย...ค่อยชื่นตื่นขึ้นมา

รับแสงแจ่มเจิดจ้าจากตะวัน"

โดย   มล.ปิ่น มาลากุล

  เขียน:  

ความเห็น (0)