อนุทิน #521

"วันตั้งต้นชีวิตใหม่ มิได้มีเพียงปีละครั้ง หากแต่มีได้ทุกวัน เมื่อเรามีความกล้าหาญและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริง เพราะวันนี้.. คือวันแรกของชีวิตที่เหลืออยู่"   :พุทธทาสภิกขุ

เขียน:

ความเห็น (0)