อนุทิน 521 - ใบไม้ย้อนแสง

  ติดต่อ

"วันตั้งต้นชีวิตใหม่ มิได้มีเพียงปีละครั้ง หากแต่มีได้ทุกวัน เมื่อเรามีความกล้าหาญและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริง เพราะวันนี้.. คือวันแรกของชีวิตที่เหลืออยู่"   :พุทธทาสภิกขุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)