อนุทิน 52059 - PEP

PEP
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เหลือไม่กี่วันแล้ว ก็ถึงฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูแล้ง หลังจากเกษตรกรทางภาคเหนือเก็บเกี่ยวข้าว ก็จะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกพืชหลังนา วันนี้ที่ศูนย์ฯ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สบป.ลาว ที่มาดูงาน เรื่องการเพาะปลูกพืชหลังนา เสียดายที่เดือนนี้ยังไม่เริ่มฤดูกาลเพาะปลูก

เขียน 18 Nov 2009 @ 23:48 () แก้ไข 06 Feb 2010 @ 00:10, ()


ความเห็น (0)