อนุทิน 51946 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โดยเฉลี่ยคนไทย ดื่มเหล้าคนละ6-7ลิตร/ปี ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับสุราในสังคมไทย ปีละ2 แสนล้านบาท ซึ่งมากกว่าค่าก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังมีค่าเสียหายที่เกิดจากเหล้าอีกปีละ3.5แสนล้านบาท
เมื่อพิจารณาตามภาค ภาคใต้มีผู้ไม่ดื่มสุราเลยสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ถึงร้อยละ56 และผู้หญิงภาคใต้ร้อยละ96 ไม่ดื่มสุราเลยเหมือนกัน
ที่กทม.ดื่มสูงสุด ภาคเหนือและตอ.เฉียงเหนือดื่มมากเท่ากัน ผู้หญิงภาคเหนือดื่มสูงสุด

เขียน 17 Nov 2009 @ 22:26 ()


ความเห็น (0)