อนุทิน 51945 - สมสุดา บัวขำ

  ติดต่อ

วันนี้เป็นวันที่ใช้เวลาในการสนทนาและศึกษาพระธรรมหลายชั่วโมง ทำให้รู้สึกดีต่อตัวเองและต่อผู้อื่น นี่คงเป็นพระคุณของพระธรรมนั่นเอง ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ คุณสุวิทย์ ศรีภักดีวงศ์ และ อ.บัญชา เปรมปรีดิ์ ผู้ให้ธรรมเป็นทาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)