อนุทิน 51945 - สมสุดา บัวขำ

วันนี้เป็นวันที่ใช้เวลาในการสนทนาและศึกษาพระธรรมหลายชั่วโมง ทำให้รู้สึกดีต่อตัวเองและต่อผู้อื่น นี่คงเป็นพระคุณของพระธรรมนั่นเอง ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ คุณสุวิทย์ ศรีภักดีวงศ์ และ อ.บัญชา เปรมปรีดิ์ ผู้ให้ธรรมเป็นทาน

เขียน 17 Nov 2009 @ 22:20 ()


ความเห็น (0)