อนุทิน 51783 - สมสุดา บัวขำ

การฟังพระธรรมด้วยความเคารพ คือ การฟังพระธรรมอย่างตั้งใจ เพื่อให้เข้าใจในพระธรรม

เขียน 16 Nov 2009 @ 08:28 ()


ความเห็น (0)