อนุทิน 51641 - suchada

  ติดต่อ

ถึงลูกศิษย์นิเทศศาสตร์และผู้สนใจ

ขอให้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วิพากษ์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาผลงานวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

อ.สุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)