อนุทิน 51525 - Butterfly Lily

ความเห็นแก่ตัวของคนนั้นแก้ยาก อยากได้ อยากมี อยากเป็นเช่นคนอื่น โดยไม่ได้คำนึงว่าบทบาทของตัวเองเป็นอย่างไร จะให้เหมือนทุกคนได้หรือไม่ แต่เขาก็ไม่ได้สนใจ ยืนยันคงความต้องการของตนอย่างเดียว ไม่ได้คิดว่าเหมาะสมหรือไม่ ได้แต่อนาถใจนัก

เขียน 13 Nov 2009 @ 01:43 ()


ความเห็น (0)