อนุทิน #51189

  • วันนี้ แปลความเห็นทางกฎหมายของท่านอัยการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มึนศรีษะมาก
  • การรักษาเนื้อความถ้อยคำทางกฎหมายให้เป็นกลาง ตรงกับเจตนารมณ์ของท่านอัยการผู้ให้ความเห็นไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะต้องระมัดระวังอย่างมากมิให้เกิดประเด็นข้อพิพาทกับคู่สัญญากรณีตีความหมายคลาดเคลื่อนจากการแปลผิดเจตนารมณ์
  • แต่ละถ้อยคำหมายถึงความเสี่ยง...
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)