อนุทิน 51189 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้ แปลความเห็นทางกฎหมายของท่านอัยการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มึนศรีษะมาก
  • การรักษาเนื้อความถ้อยคำทางกฎหมายให้เป็นกลาง ตรงกับเจตนารมณ์ของท่านอัยการผู้ให้ความเห็นไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะต้องระมัดระวังอย่างมากมิให้เกิดประเด็นข้อพิพาทกับคู่สัญญากรณีตีความหมายคลาดเคลื่อนจากการแปลผิดเจตนารมณ์
  • แต่ละถ้อยคำหมายถึงความเสี่ยง...
เขียน 09 Nov 2009 @ 19:39 () แก้ไข 09 Nov 2009 @ 19:39, ()


ความเห็น (0)