อนุทิน 51189 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • วันนี้ แปลความเห็นทางกฎหมายของท่านอัยการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มึนศรีษะมาก
  • การรักษาเนื้อความถ้อยคำทางกฎหมายให้เป็นกลาง ตรงกับเจตนารมณ์ของท่านอัยการผู้ให้ความเห็นไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะต้องระมัดระวังอย่างมากมิให้เกิดประเด็นข้อพิพาทกับคู่สัญญากรณีตีความหมายคลาดเคลื่อนจากการแปลผิดเจตนารมณ์
  • แต่ละถ้อยคำหมายถึงความเสี่ยง...
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)