อนุทิน #51115

  ติดต่อ

การใส่ข้อความและการแก้ไขข้อความ    เลือกสร้าง HTML 1. ให้สร้างเว็บโดยเข้ามาที่เมนู file > new > create                                     2. คลิกเมาส์เพื่อวางเคอร์เซอร์ตรงตำแหน่งที่ต้องการใส่ข้อความ การสร้างเว็บไซด์                       3. พิมพ์ข้อความ                    Enter Enter  Shift 4.  กดคีย์                      เมื่อจบย่อหน้าและ ต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่  แต่ถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่โดยยังอยู่ในย่อหน้าเดิมให้กดคีย์                        http://www.nr.ac.th/w/Dream/dream5.htm

  เขียน:  

ความเห็น (0)