อนุทิน 50298 - Boo

  ติดต่อ

... กัลยาณมิตร คือ ใครก็ได้ที่เราเคารพ ศรัทธา  ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ชี้ทางให้ถูกต้อง  ช่วยสอนวิธีการให้  ผู้ประสงค์ความสำเร็จ  ก็พึงหากัลยาณมิตรที่ถูกต้อง ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)