อนุทิน 50298 - Boo

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

... กัลยาณมิตร คือ ใครก็ได้ที่เราเคารพ ศรัทธา  ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ชี้ทางให้ถูกต้อง  ช่วยสอนวิธีการให้  ผู้ประสงค์ความสำเร็จ  ก็พึงหากัลยาณมิตรที่ถูกต้อง ...

เขียน 01 Nov 2009 @ 00:20 ()


ความเห็น (0)