อนุทิน 49962 - คุณบุญนาค

  ติดต่อ

อิ อิ อิ วันนี้ไฟฟ้าดับเขามีหนังสือแจ้งตัดไฟมาแล้วแต่เราลืมกันทุกคนเลย  ฉันกับหมอหญิงต้องหอบงานขึ้นไปทำที่สสอ.พะโต๊ะเราต้องไปจัดการงานที่วางแผนไว้วันนี้ให้เสร็จม่ายงั้นจะยืดเยื้อ  ตอนบ่ายกลับมาร่วมกันฉัน หมอหญิง น้องอร น้องจอย วางแผนเคร่าๆงานปี 53  ที่ได้วั้นนี้ แผนรับ จ่ายเงินบำรุง  โครงการpp.com  แผนการใช้ยา  แต่อย่างไรก็ตามต้องรอประชุมใหญ่ของสสจ.โดยท่านนพ.สสจ.แพทย์หญิงอุทุมพร  กำภู ณ อยุธยาอีกครั้ง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)