อนุทิน 49892 - เมตุ๊ม้งหลี่

เทอมนี้ค่าหอเพิ่มอีกล่ะ.....จะถึงวันจ่ายแล้ววววว

เฮ่อ!!!!!............ กินมาม่าอีก..ตู   เวงกำเจงๆๆๆ

เขียน 27 Oct 2009 @ 21:43 ()


ความเห็น (0)