อนุทิน 49859 - Boo

  ติดต่อ

… ปัจจัยหลักสำคัญ ๓ ประการซึ่งเป็นตัวกำหนดและมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือ ศรัทธา, ค่านิยม และ ทัศนคติ  … Behavior Change Communication

  เขียน:  

ความเห็น (0)