อนุทิน #49859

… ปัจจัยหลักสำคัญ ๓ ประการซึ่งเป็นตัวกำหนดและมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือ ศรัทธา, ค่านิยม และ ทัศนคติ  … Behavior Change Communication

เขียน:

ความเห็น (0)