อนุทิน 49768 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • สองวันนี้ติดตามข่าวคนชรากว่าสิบคนถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงในรูปแบบเดียวกัน จนถอนเงินเก็บหลังเกษียณทั้งหมดไปให้แก๊งมิจฉาชีพ ฟังข่าวด้วยความสะเทือนใจ  อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทำให้ไม่รู้สติ
  • แต่ความผิดทางกฎหมายในเบื้องต้น น่าจะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง

มาตรา 341  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • อาจจะมีข้อเท็จจริงอื่นเพิ่มเติมประกอบ ซึ่งก็คงต้องพิจารณาองค์ประกอบตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
เขียน 26 Oct 2009 @ 18:55 () แก้ไข 26 Oct 2009 @ 18:57, ()


ความเห็น (0)