อนุทิน 49707 - Ibm ครูปอเนาะ ڬوروفوندق

เช้านี้ไปเยี่ยมเพื่อนๆที่เคยทำงานที่เขตฯ 12 หลังจากที่ไม่ได้ไปมาเกือบ 2 ปี ดีที่ไม่ไปเคาะห้องที่พวกเขาเคยนั่งทำงาน และเขามีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น เป็นรุ่นน้องจากมหาวิทยาลัยเดียวกันคนหนึ่ง เลยขอพิมพ์หนังสือที่เขาแปล เขาอนุญาตและอนุญาตให้ใส่ชื่อผมเข้าไปด้วย

เขียน 26 Oct 2009 @ 11:54 ()


ความเห็น (0)