อนุทิน 49615 - [email protected] lt col panjasuth chantarawongsa

ชื่อเรื่อง :  การวิจัยพัฒนา ยุทธศาสตร์การป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดสำหรับ ทหารกองประจำการ กองพันนักเรียน โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ  

Name :  The Strategy Development Prevention and Assuage  Drug  Addict  for  Soldier be                   Stationed   Student Battalion   Special war school   Special warfare center คำสำคัญ  :  การวิจัยพัฒนา  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบำบัดรักษา   ผู้ติดยาเสพติด Key Word  :   Strategy Development  ,Prevention and Assuage , Drug  Addict  for  Soldier                            be  Stationed ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย 

เขียน 25 Oct 2009 @ 12:03 ()


ความเห็น (0)