อนุทิน 49546 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้จิตนั้นจดจ่ออยู่กับการสกัดความรู้ทีปรากฏ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดป่าหนองไคร้...เป็นการทำงานที่ยิ่งทำยิ่งเห็นประเด็นแห่งความงดงามที่มนุษย์พึงกระทำต่อกันและกัน...

เสร็จงานชิ้นนี้...เริ่ม

  • เขียนรายงานวิจัย
  • เขียนหนังสือ เรื่องเล่า "ต้นกล้าแห่งอนาคต"

สำหรับการ capture ครั้งนี้อย่างน้อยเขียนหนังสือออกได้ไม่ต่ำกว่าสามเล่ม และนำเผยแพร่ ผลงานที่ดีที่มีคุณค่านั้นน่ะน่านำบอกต่อสู่สาธารณะชน...

เขียน 24 Oct 2009 @ 15:02 ()


ความเห็น (0)