อนุทิน #49477

ทะยอยมากันแล้ว นายนาจิบ ราชัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในสมุดลงนามที่โรงแรมที่พัก โรงแรมเชอราตัน
นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดการเดินทางถึงจังหวัดเพชรบุรี เวลา 22.20 นาทีโดยภารกิจแรกจะเข้าลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)