อนุทิน 49450 - konloas

konloas
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เทใจใส่ฝ่ามือ Tajaisaifhamue(Put heart on palm)

   เป็นการถ่ายทอดความรู้สู่คนอื่นด้วยกระบวนการที่เริ่มจากวางแผน ปฏิบัติ ประเมินผล แล้วเก็บรวบรวมผลงานนำมาเสนอ ปรับปรุงงานแล้วเริ่มมอบงานใหม่ นำกระบวนการตามวงจรคุณภาพมา    

ปรับใช้ให้พอเหมาะกับสถานการณ์ เป็นกิจกรรมระหว่างผู้ให้และผู้รับ อาจเป็นกลุ่มหรือบุคคลเต่อบุคคลก็ได้

 เทใจใส่ฝ่ามือเป็นกิจกรรมสื่อความหมายที่ต้องการให้ผู้ถ่ายทอดความรู้กับผู้รับความรู้ได้ดูแลกัน เข้าใจกัน ช่วยเหลือกัน และแก้ปัญหาที่มีร่วมกันตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม และเชื่อมโยงไปถึงการปรับปรุงการเรียนรู้เมื่อกิจกรรมถ่ายเทความรู้สิ้นสุดลง

 สิ่งที่ต้องแทรกเข้าไปในกระบวนการนี้คือคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็น ซึ่งสิ่งนี้คือ น้ำใจและรอยยิ้ม มีความจำเป็นที่ต้องปลูกฝังและทำให้เกิดเป็นรูปธรรม

เขียน 23 Oct 2009 @ 13:09 ()


ความเห็น (0)