อนุทิน 4938 - Ka-Poom

  ติดต่อ

(๓๑)...

การเดินทางเข้าลาวอีกครั้ง...

ความตื่นรู้ แห่งการเรียนรู้...สภาวะที่ "มนุษย์" และเรานั้นมักคอยเคลื่อนเข้าสู่...สภาวะดีและการสั่งสมอัตตา เสมอ... เมื่อตามทันก็ทัน...ตามไม่ทันเรานั้นก็ยังเป็นผู้หลง

  • รู้แล้วว่า...กายนี้หยาบ และพร้อมแตกดับเสมอ
  • กายเป็นเพียงตัวขับเคลื่อนที่ "จิต" มาอาศัยการเดินทาง

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)