อนุทิน 49365 - ศิริ-ขวัญ

กระบวนการถอดบทเรียนการดำเนินงาน

ทีมวิจัย

-การสร้างทีม

-ผู้ประสานสิบทิศ

***หาประเด็นเด่นที่เพียงพอต่อความสำเร็จ น้อยแต่ครอบคลุม

การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เน้นความสนุกสนาน มีแผนงานชัดเจน ยืดหยุ่น ไม่เน้นผลงานแต่เน้นว่าทำแล้วได้อะไร แต่ละคนได้อะไร ทกคนได้อะไร ทั้งนี้ทุกคนต้องได้

การบันทึกเทป ช่วยในการเขียน

การให้พื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม จะช่วยในการขับเคลื่อน

ทั้งนี้ ให้พื้นที่เป็นผู้คัดเลือกแกนนำเอง

...กระบวนการคัดเลือกทีมคือ?

...อาศัยเกณฑ์อะไรในการพิจารณา?

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

...การลงพื้นที่ก่อนดำเนินการจริง 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อม

...การพูดคุยในทีมตลอดเวลา

ในกระบวนการถอดบทเรียน ต้องบอกได้ว่า...สรุปแล้วบทเรียนที่สำคัญคืออะไร (ควรบอกทุกครั้งหลังการถอดบทเรียน)

 

เขียน 22 Oct 2009 @ 16:22 ()


ความเห็น (0)