อนุทิน 49362 - Boo

  ติดต่อ

 สิ่งที่ "สวนโมกข์" ได้ให้สังคมไทยอย่างสำคัญ คือ การปฏิรูปจะเกิดขึ้นเมื่อมี "ขบวนการทางสังคม" โดยมีฐานที่ "ขบวนการทางปัญญา" มีการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ การทำงานร่วมกัน การจัดความสัมพันธ์ให้เป็นสังคม เป็นชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน มีคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ...

 ... ตอนนี้ก็เริ่มมีชุมชนลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ในหลายๆ พื้นที่เลย น่าชื่นใจดีแท้ ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)