อนุทิน 49362 - Boo

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 สิ่งที่ "สวนโมกข์" ได้ให้สังคมไทยอย่างสำคัญ คือ การปฏิรูปจะเกิดขึ้นเมื่อมี "ขบวนการทางสังคม" โดยมีฐานที่ "ขบวนการทางปัญญา" มีการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ การทำงานร่วมกัน การจัดความสัมพันธ์ให้เป็นสังคม เป็นชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน มีคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ...

 ... ตอนนี้ก็เริ่มมีชุมชนลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ในหลายๆ พื้นที่เลย น่าชื่นใจดีแท้ ...

เขียน 22 Oct 2009 @ 16:04 ()


ความเห็น (0)