อนุทิน #4935

(๓๐)...

ความคิดที่ปรากฏเมื่อแลมอง...

"ควรมีที่ว่างเล็กๆ สำหรับความคิดที่ต่าง... แต่ในความจริงแบบเทียมๆ ไม่มีที่ว่าง สำหรับความคิดที่ต่าง"

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)