อนุทิน 49329 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ใครที่ต้องขึ้นทางด่วนเป็นประจำ น่าคุ้มนะ
กองประชาสัมพันธ์และการตลาด การทาง พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า ตามที่ กทพ. ได้เปิดจำหน่ายบัตรทางด่วนรุ่นใหม่ Easy Pass วันแรก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าสามารถจำหน่ายได้กว่า 3,000 ชุด

ท่านที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการได้ตามจุดจำหน่ายดังกล่าว โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรแสดงตัวที่ทางราชการออกให้ และในกรณีนิติบุคคลให้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
1. ให้ส่วนลดค่าประกันบัตร 50% ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2552
2. ให้ส่วนลดเงินสำรองค่าผ่านทาง 5% ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2552

เขียน 22 Oct 2009 @ 09:41 ()


ความเห็น (0)