อนุทิน 49267 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • การจับประเด็นเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการนำเสนอรายงาน การโต้ตอบหนังสือ และการสรุป หรือย่อความ โดยเฉพาะการถอดความรู้
  • การฝึกฝนการจับประเด็นควรเริ่มต้นที่การตั้งคำถามในใจก่อนว่า 1) อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย  2) สาระสำคัญตรงไหนที่ขาดไปไม่ได้เลย เพราะทำให้เกิดผลกระทบอื่น ๆ ตามมา
  • เมื่อต้องตรวจรายงาน หรือ correspondence ของน้อง ๆ นอกจากเรื่องการจับประเด็นแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา การร้อยเรียงแต่ละประเด็นให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุและผล
  • กำลังออกแบบวิธีการฝึกหัดให้เขียนหนังสือรายงานให้ตรงประเด็นและครอบคลุมเนื้อหา โดยเราต้องยอมรับก่อนว่า หากเราพลาดบันไดขั้นไหนไป ก็ต้องย้อนกลับไปก้าวทีละขั้นใหม่ มิใช่มองว่าผ่านมาแล้วก็เลยตามเลย
  • เช่น ถ้าอายุปูนนี้ เขียนหนังสืออ่านไม่ค่อยออก ก็คงต้องฝึกเขียนให้อ่านออก จะอาศัยการพิมพ์คอมฯ อย่างเดียวคงไม่ได้ ลายมือก็สื่อความมุ่งมั่นและใส่ใจ  
เขียน 21 Oct 2009 @ 19:01 ()


ความเห็น (0)