อนุทิน 49048 - ปภังกร Happinesss

ไม้กวาดเก่า ๆ ขนาดเก่าแล้วก็ยังมี "ประโยชน์"
แตกต่างกับ "คน" นะ ยิ่งเก่ายิ่ง "ไม่มีประโยชน์"

คนเก่า ๆ แก่ ๆ ที่ไม่มีประโยชน์คือบุคคลที่ไม่มี "ธรรม"
แต่ถ้าเป็นคนมี "ธรรม" เก่าแค่ไหน แก่เพียงใดก็ยังมี "ประโยชน์"

ธรรมะ ทำให้คนมีค่า ค่าของคนจึงอยู่ที่ "ธรรม"...

เขียน 19 Oct 2009 @ 19:16 ()


ความเห็น (0)