อนุทิน 48885 - Patcharee

  ติดต่อ

ฉันสงสัยมาตลอดว่า อนุทิน แปลว่าอะไร จนถึงวันนี้ก็ได้กระจ่าง

การเขียนอนุทิน  หมายถึง   การเขียนหรือจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว สังคม หรือเหตุการณ์โลก แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากบันทึกแบบอื่น คือ ผู้จดบันทึกสามารถใส่ความรู้สึกนึกคิดของตนที่มีต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์เหล่านั้นลงไปได้ด้วย

 

ขอบคุณ http://www.ipecp.ac.th/wbi/Thai/Program/unit7/page8.html

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)