อนุทิน 48772 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากประสบการณ์การเลี้ยงลูก ที่คนอื่นๆบอกว่า ใช้ได้ๆ กำลังถูกถ่ายทอดมายังรุ่นต่อไป แต่ต้องนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น แต่สิ่งที่เป็นอมตะมาทุกยุค ทุกสมัยคือ  มนุษย์จะเปิดใจก็ต่อเมื่อรู้สึกถึงปลอดภัย มีความไว้วางใจ และมีความผูกพัน  จึงจะเกิดความเชื่อมโยงกันได้  และเมื่อครอบครัวดี พลังใจจะมีมากขึ้น การจัดการปัญหาต่าง ๆ ก็มีโอกาสสำเร็จลุล่วงมากขึ้น

เขียน 16 Oct 2009 @ 15:26 () แก้ไข 17 Oct 2009 @ 17:00, ()


ความเห็น (0)