อนุทิน #48591

"สำคัญที่เราไม่ขอ พร้อมที่จะอดอยู่เสมอ เป็นสิกขาบทที่ช่วยสร้างความมักน้อยสันโดษเป็นหลักชีวิต"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)