อนุทิน 48586 - ครูตุ่ม

วันที่12-14 ต.ค. 2552 อบรมการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม  Captivate 3 ที่ ม.ศรีปทุม  วิทยากรให้ความรู้ดีมาก  และแถมยังเรียนเชิญว่าถ้าหน่วยงานหรือโรงเรียนต้องการความอนุเคราะห์เช่นเดียวกันนี้  ทาง มหาวิทยาลัยก็ยินดีให้บริการ  เลยนำมาลงอนุทินเผื่อแผ่สมาชิกค่ะ ...วิทยากรน่ารักจริง ๆ  ..อบรมโปรแกรมอื่น ๆ ก็ได้นะคะ  ...  และขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้อีกครั้งนะคะ

เขียน 14 Oct 2009 @ 19:49 ()


ความเห็น (0)