อนุทิน 48503 - ปัญญาวโร

  ติดต่อ

เกิดขึ้นตั้งอยู่รู้ชีวิต เมื่อดับจิตตั้งอยู่รู้ลมหาย

เกิดขึ้นตั้งอยู่รู้จนตัวตาย ไม่เสียดายชีวิตที่เกิดมา

เกิดไม่รู้หูหนักตามืดบอด มืดตลอดตั้งอยู่คู่โมหา

เกิดพร้อมโกรธตายพร้อมความโลภา  อนาถหนาเกิดมา มา ทำไม

  เขียน:  

ความเห็น (0)