อนุทิน 48467 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ


การทำความดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้ "ศาสตร์" ต่าง ๆ เข้ามาใช้ให้มาก
ต้องเรียนรู้ วิถีชีวิต อุปนิสัย ของ "เป้าหมาย" โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ใช่ "เป้าหมาย" ของเราให้ "ละเอียด"
การทำความดีของเราจึงจะเข้า "จุดดี"

ไม่อย่างงั้นเราก็เหวี่ยงแหไปเรื่อย
ทำดี ผลดีก็ไม่ครอบคลุม "ฟุ้ง" ไปสักเท่าไหร่

ความดีมันก็เลยกระจุก กระจุกอยู่ตรงนี้...

ถ้าทำดีแล้วต้องให้ "คุ้มดี" อย่าให้เสียโอกาสในการเผยแพร่ความดี...

  เขียน:  

ความเห็น (0)