อนุทิน 48464 - ปภังกร Happinesss

ถ้าสู้เพราะ "ธรรม" แล้วตายก็ให้มันรู้ไป...

เรื่องความตายนี้นะ เราคิดถึงบ่อยไหม วัน ๆ หนึ่งคิดถึงกี่ครั้ง
ต้องคิดถึงบ่อย ๆ นะ ไม่งั้นชีวิตเราจะ "ประมาท..."

คนที่ขับรถเก่ง ขับรถดี ไม่ได้หมายความว่าขับรถได้เร็ว หรือหยุดเร็วได้เร็วนะ
คนที่ขับรถเก่ง ขับรถดี คือ คนที่ขับรถด้วยความ "ไม่ประมาท"

คนที่เจริญ "มรณสติกัมมัฏฐาน" อยู่ตลอดเวลา ชีวิตเขาจะไม่ประมาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาทเรื่อง "เวลา"
เขาจะไม่ปล่อยเวลา ณ วินาทีนี้ให้สูญเปล่าไปเลย

เขาจะทำทุก ๆ วินาทีอย่างเต็มที่ถ้าหากชีวิตนี้เขายังมี "ลมหายใจ" อยู่

ต้องนึกถึงความตายบ่อย ๆ นะ นั่งรถ นั่งเรือไปไหนก็ภาวนาไว้ "ตาย ตาย ตาย"
ไปไหน มาไหน อยู่กับใคร ก็ เอ้า "ตาย ตาย ตาย"

ตายมันอยู่เรื่อง ตายมันอย่างนั้น ตายเสียก่อน "ตาย" นะ...

เขียน 13 Oct 2009 @ 17:24 ()


ความเห็น (0)