อนุทิน 48439 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

@48433 ดูสารคดี Food, Inc. ประกอบครับ อีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะคิดไม่ถึงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่เกิดขึ้นแล้ว มีเพียงแค่ไม่กี่บริษัทที่สามารถ control ระบบการจัดการอาหารของโลกได้มากมายเพียงนี้ ดูแล้วเศร้าปนกับความไม่รู้หรือรู้แต่ไม่ตระหนักก็เป็นได้

เขียน 13 Oct 2009 @ 12:21 () แก้ไข 13 Oct 2009 @ 13:41, ()


ความเห็น (0)