อนุทิน 48293 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขียนบทความ สาระความรู้และข่าวสารแพร่กระจายเร็วได้ง่ายด้วย Twitter ที่ STKS WikiBook>> http://bit.ly/T4Rix

"...ผู้ใช้ห้องสมุดจำนวนมากในปัจจุบันนิยมเข้าใช้บริการห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้น KPI ห้องสมุดเดิมที่นับจากตัวบุคคลอาจจะลดน้อยลง จึงต้องนำสถิติการเป็นสมาชิกออนไลน์ การเข้าใช้บริการออนไลน์มาเป็น KPI ประกอบ Twitter จะเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และส่งข้อมูลจากห้องสมุดไปยังผู้ใช้อีกกลุ่มที่สนใจได้เป็นอย่างดี..."

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนทำงานห้องสมุด ขอบคุณค่ะ

เขียน 11 Oct 2009 @ 21:17 ()


ความเห็น (0)