อนุทิน 48277 - เรียนรู้ตลอดชีวิต

ตำบลที่เพิ่มเติม คือ ต.กระเทียม  อ.สังขะ  อ.ประดิษฐ์นำข้อมูลมาส่งวันนี้ และได้ส่งเอกสารให้ก้อแล้ว  40 ตำบล ที่สุรินทร์เรียบร้อย

เขียน 11 Oct 2009 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)