อนุทิน 48277 - เรียนรู้ตลอดชีวิต

  ติดต่อ

ตำบลที่เพิ่มเติม คือ ต.กระเทียม  อ.สังขะ  อ.ประดิษฐ์นำข้อมูลมาส่งวันนี้ และได้ส่งเอกสารให้ก้อแล้ว  40 ตำบล ที่สุรินทร์เรียบร้อย

  เขียน:  

ความเห็น (0)