อนุทิน 48032 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

มีเงินก็รู้จักใช้เงิน อย่าให้เงินมันมาใช้เรา
ให้เงินมันเป็นทาสของเรา ไม่ใช่เราไปเป็นทาสของเงิน...

ไม่มีเงิน ชีวิตนี้ก็อยู่ลำบาก
มีเงินมาก ชีวิตนี้ก็ลำบากเหมือนกัน

ต้องมี "ปัญญา" นะ
ปัญญาจะมีได้ต้องรู้จักรักษาศีล และทำ "สมาธิ..."

ศีล สมาธิ ปัญญา นะ
ไม่ใช่ เงิน ทรัพย์สิน แล้วก็ "ปัญญา..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)