อนุทิน 47795 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

  ติดต่อ

ไปรายงานความคืบหน้างานเขียน thesis  ได้โจทย์เพิ่มมาอีก โดยเฉพาะเรื่อง contradict ที่เกิดจากตัวข้อมูลที่เก็บมา ตรงนี้ถือว่าเป็น weak point แต่อธิบายได้ว่าเพราะอะไร

แจ้งปัญหาเรื่อง distraction ที่ห้องนี้ให้ อ.ที่ปรึกษาทราบ ได้คำตอบว่าจะหาห้องให้ใหม่ เพราะไม่ไหวจริงๆ ขอร้องก็แล้ว ยื่นคำขาดก็แล้ว คุยกับเลขาฯ เสียงตอบกลับอ่อยๆ เพราะพื้นที่จำกัด

  เขียน:  

ความเห็น (0)