อนุทิน #47792

  ติดต่อ

Soon, Bloggers Must Give Full Disclosure. ที่อเมริกาไม่ใช่ที่บ้านเรา
The new regulations are aimed at the rapidly shifting new-media world and how advertisers are using bloggers and social media sites like Facebook and Twitter to pitch their wares.
ปัจจุบัน ที่Twitter และ Facebook เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์และเรื่องการตลาดเยอะมาก ที่โกทูโน อนุทิน
เป็นการแสดงความคิด ความคิดเห็น การเล่าเรื่องงานและทั่วไป การเอาข่าวที่น่าสนใจมาเล่าต่อ การเล่าประสบการณ์ชีวิต  การจดบันทึกทั่วไป  แต่ไม่มีการขายของ

ส่วนตัว ไม่มีเรื่องการขายของอะไรทั้งสิ้น แต่พูดคุยแลกเปลี่ยนธรรมดาๆ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)