อนุทิน 47627 - สุกาญจน์ดา สมนาม

  ติดต่อ

ก่อนปิดเทอมท่านผู้อำนวยการได้ให้การบ้านไปทำความเข้าใจกับกลยุทธ์การสอนคิดอนาคต ซึ่งการคิดอนาคตหมายถึงความสามารถในการคาดการณ์ แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจนและสามารถนำสิ่งที่คาดการณ์นั้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  จะได้นำความรู้ความเข้าใจมาสร้างความคิดอนาคตแก่นักเรียนของเราต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)