อนุทิน 47568 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ใช้ชีวิตค่อยเป็นค่อยไปตลอดเวลาหลายๆปีจนเคยชิน เปรียบเหมือนคนเกิดในป่าย่อมไม่กลัวเสือและรู้จักวิธีจับเสือไปขายเสียด้วยซ้ำ แต่ถ้าพลาดก็ถูกเสือกินเหมือนกัน

เขียน 04 Oct 2009 @ 07:50 () แก้ไข 04 Oct 2009 @ 08:08, ()


ความเห็น (0)