อนุทิน 47307 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความยากที่จริงแล้วก็คือ "ยากที่จะทำ" ถ้าเราลงมือกระทำอะไรแล้วจะไม่มีคำว่า "ยาก" เพราะจะเหลือแต่คำว่า "เสร็จ" หรือ "ไม่เสร็จ"
แต่พอทำ ๆ ไปความเสร็จหรือไม่เสร็จก็หายไปอีก จะเหลือแต่คำว่า "เท่าที่ทำก็เสร็จแล้ว..."

เขียน 01 Oct 2009 @ 13:09 ()


ความเห็น (0)