อนุทิน 47307 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ความยากที่จริงแล้วก็คือ "ยากที่จะทำ" ถ้าเราลงมือกระทำอะไรแล้วจะไม่มีคำว่า "ยาก" เพราะจะเหลือแต่คำว่า "เสร็จ" หรือ "ไม่เสร็จ"
แต่พอทำ ๆ ไปความเสร็จหรือไม่เสร็จก็หายไปอีก จะเหลือแต่คำว่า "เท่าที่ทำก็เสร็จแล้ว..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)