อนุทิน 47195 - ปภังกร Happinesss

คนดีคือคนที่คิดดี พูดดี และทำดี
ครูดีก็คือครูที่คิดดี พูดดี และกระทำดี
คนที่จะเป็นครูที่ดี ซึ่งสามารถคิดดี พูดดี และทำดีได้นั้นต้องมีจิตที่  “เจริญ...”

เขียน 30 Sep 2009 @ 12:34 ()


ความเห็น (0)