อนุทิน 47195 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนดีคือคนที่คิดดี พูดดี และทำดี
ครูดีก็คือครูที่คิดดี พูดดี และกระทำดี
คนที่จะเป็นครูที่ดี ซึ่งสามารถคิดดี พูดดี และทำดีได้นั้นต้องมีจิตที่  “เจริญ...”

  เขียน:  

ความเห็น (0)