อนุทิน 47047 - มานะ อุนารัตน์

ประชุมการพิจารณาเงินเดือนในส่วนของผู้บริหารของศูนย์ฯ 4  หลักการยึดนโยบาย  แบบพี่แบบน้อง  นานไม่นาน 

เขียน 28 Sep 2009 @ 19:10 ()


ความเห็น (0)