อนุทิน #47047

ประชุมการพิจารณาเงินเดือนในส่วนของผู้บริหารของศูนย์ฯ 4  หลักการยึดนโยบาย  แบบพี่แบบน้อง  นานไม่นาน 

เขียน:

ความเห็น (0)