อนุทิน 46956 - กานดา น้ำมันมะพร้าว

  ติดต่อ

แถลงการณ์ฉบับที่7  26กย.52  ในหลวงไม่มีไข้ผลตรวจพระโลหิต ปกติ บรรทมมากขื้น

 ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

   กานดา สาธุวงษ์

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)