อนุทิน 46956 - กานดา น้ำมันมะพร้าว

แถลงการณ์ฉบับที่7  26กย.52  ในหลวงไม่มีไข้ผลตรวจพระโลหิต ปกติ บรรทมมากขื้น

 ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

   กานดา สาธุวงษ์

 

เขียน 27 Sep 2009 @ 14:26 ()


ความเห็น (0)