อนุทิน 46949 - IamNoNo

IamNoNo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ใครเคยมีปัญหากับการนำมาตรฐานทางวิชาการที่เป็นสากลมาใช้กับคนไทยบ้างหรือไม่  สำหรับตนเองมีประสบการณ์ตรงในการขอแก้ไขมาตรฐานฟลูออไรด์ในน้ำบรรจุขวด ที่อ้างอิงguidelineของWHO ซึ่งไทยเรารับมาใช้ทันที  แม้WHOจะระบุว่าการที่แต่ละประเทศจะนำไปใช้เป็นค่ามาตรฐาน ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ การได้รับฟลูออไรด์จากแหล่งอื่นนอกจากน้ำดื่ม ปริมาณการบริโภคน้ำ (คนเขตร้อนจะดื่มน้ำมากกว่าเขตหนาวหรือเขตอบอุ่น) ค่าฟลูออไรด์ที่ปลอดภัยในน้ำดื่มสำหรับประเทศไทยจึงควรต่ำกว่าค่ากลางของWHO กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ วิจัย และประสานงานกับ อย.เป็นเวลากว่า12 ปี  จึงสามารถขอแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้  เพื่อลดปริมาณฟลูออไรด์สูงสุดที่ยอมให้มีจาก 1.5 เป็น 0.7 มก/ลิตร  ซึ่งการแก้ประกาศฯคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า หลายคนอาจไม่ทราบว่าประเทศไทยมีฟลูออไรด์ในธรรมชาติสูงเกินไปในบางพื้นที่จนเกิดปัญหาสุขภาพ  ได้มีโอกาสเขียนfact sheet เรื่องฟลูออไรด์ให้ อย. upload file ให้แล้ว

เขียน 27 Sep 2009 @ 12:13 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 20:10, ()


ความเห็น (0)