อนุทิน 46772 - Sasinand

Sasinand

ที่โรงเรียนของเด็กน้อย ใช้หลักกระบวนการเรียนการสอนใหม่ ใช้หลักพัฒนาการของสมองในแต่ละช่วงวัยหรือ บีบีแอล (BBL: Brain-based Learning) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 ทำให้สามารถเข้าใจการทำงานในสมองมนุษย์ และนำมาออกแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  การสอนสมัยใหม่ ต้องเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์
Brain school เป็นที่นิยมเพราะใช้หลักการนี้ และส่วนตัวก็เชื่อว่า ถูกต้อง
ต้องให้เด็กได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัสคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ ตามทฤษฎีบีบีแอล

เขียน 25 Sep 2009 @ 14:46 () แก้ไข 25 Sep 2009 @ 16:27, ()


ความเห็น (0)