อนุทิน 46766 - บางทราย

เรามีการประชุมทีมงานโครงการ ที่ประชุมเสนอให้มีการอบรมทีมงาน โดยเฉพาะเลขานุการโครงการและผู้เชี่ยวชาญโครงการให้รู้จัก Portal และเขียนบันทึกเป็น

ทุกคนเห็นประโยชน์ของ web นี้และจะสานต่อให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงด้วย จะมีการอบรมกันในวันที่ 16 ต.ค. 52 ที่ขอนแก่น

เขียน 25 Sep 2009 @ 14:38 ()


ความเห็น (0)